Lezen

Remedial Teaching is inzetbaar voor kinderen die moeite hebben met het leren lezen of met begrijpend lezen. 

NIEUW: Begrijpend lezen training ‘ALLE TEKSTEN DE BAAS

Zit je kind in groep 5-8 en is het volgende herkenbaar:

  • mijn kind verliest snel het overzicht in een tekst
  • mijn kind lijkt alles in de tekst belangrijk te vinden
  • mijn kind denkt (te) lang na over de betekenis van een woord
  • mijn kind vind het lastig om door te lezen wanneer hij/zij de tekst niet begrijpt
  • mijn kind heeft moeite met het leren van toetsen bij vakken zoals aardrijkskunde of geschiedenis

Bij de training ‘Alle teksten de baas‘ leert je kind stapsgewijs met teksten om te gaan. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Leren lezen

Op veel basisscholen is er in de kleutergroepen al volop aandacht voor letters en klanken. In groep 3 beginnen kinderen met het aanvankelijk lezen. Ze leren letters koppelen aan klanken, vormen met die klanken een woord en lezen woorden achter elkaar tot een zin.

In deze fase van het lezen blijft bij een aantal kinderen de letters niet beklijven. Zij blijven spellen. Ook zijn er kinderen die radend lezen. Bij raden leest het kind het begin van een woord en vult de rest zelf in, waardoor er een heel ander woord ontstaat. Thuis kunt u oefenen door dagelijks een stukje te lezen met uw kind. Wanneer leesproblemen zich eind groep 3 blijven voordoen, is een extra steuntje in de rug nodig. Remedial teaching helpt kinderen over die hobbel op weg naar vloeiend lezen.

Voortgezet technisch lezen

Vanaf groep 4 start het voortgezet technisch lezen. De woorden worden moeilijker, zoals meerlettergrepige woorden of clusters van medeklinkers bijvoorbeeld spr- of -rts. De leessnelheid gaat omhoog en er worden hogere eisen gesteld aan nauwkeurigheid. Voor sommige kinderen wordt het lastig om aan te blijven haken bij het leesniveau in de klas.

Bij RT praktijk KwaRTet kunnen diverse leestrainingen worden ingezet. Begeleiding bij lezen gaat over meer dan AVI niveaus en Cito scores. Basisscholen nemen twee keer per jaar de Cito AVI en DMT toetsen af, waarmee de leesontwikkeling van kinderen nauwkeurig gevolgd kan worden. Blijft uw kind op een bepaald niveau hangen, dan biedt Remedial Teaching mogelijkheden om de achterstand met lezen te verkleinen en het leesplezier te vergroten.

Een goede leestraining bestaat uit meer dan alleen woordrijtjes en flitswoorden oefenen. Juist de uitdagende en rijke wereld van échte leesboeken daagt kinderen uit om goede en geïnteresseerde lezers te worden. Het doel van leesbegeleiding is daarom nooit alleen de vooruitgang op toetsen. Wanneer een kind na de begeleidingsperiode beter is gaan lezen én een zelfstandige en gemotiveerde lezer is geworden, dan is het allermooiste resultaat bereikt.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel op de basisschool. Je moet namelijk bij alle andere vakken kunnen begrijpen wat je leest. Niet alleen bij het vak begrijpend lezen zelf, maar ook bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie en natuur. En zelfs bij rekenen. Want om een verhaaltjessom te kunnen maken, moet je eerst begrijpen wat er staat voordat je de som kan oplossen.

Om goed te kunnen begrijpen waar een tekst over gaat, zijn onder andere de woordenschat van een kind en het niveau van technisch lezen erg belangrijk, maar ook bijvoorbeeld de achtergrondkennis die een kind al heeft over een bepaald onderwerp. Wanneer je een aantal woorden niet kent, wordt het heel lastig om een tekst goed te begrijpen. Om een tekst goed de baas te zijn, moet je namelijk 90% van de gebruikte woorden kennen en begrijpen.

Remedial Teaching biedt een helpende hand bij problemen met Begrijpend lezen. Kinderen leren na te denken over een tekst en stellen zichzelf daarbij voortdurend vragen. Zo worden er (nieuwe) verbanden gelegd tussen dat wat je leest en dat wat je al weet. Kinderen krijgen meer inzicht in de tekst en leren de tekst begrijpen. Ze zien het bijvoorbeeld voor zich als een plaatje en kunnen het verhaal navertellen in eigen woorden. Door te oefenen met begrijpend lezen wordt tegelijkertijd de woordenschat verder uitgebreid.

Dyslexie-traject

Sommige kinderen komen voor vergoeding van een dyslexie-traject in aanmerking. Anderen kinderen niet omdat ze bijvoorbeeld te “goed” scoren. Deze kinderen kunnen bij mij terecht voor extra ondersteuning passend bij hun onderwijsbehoeften.

KwaRTet werkt met lees- en spellingmethodes die ingezet kunnen worden bij alle kinderen met taal/leesproblemen of (een verdenking van) dyslexie.
Als Remedial teacher sluit ik daarnaast zoveel mogelijk aan bij de leesmethode die op de school van het kind gebruikt wordt.
Scholen werken met het dyslexie-protocol. Dit betekent dat kinderen eerst twee keer 10 weken extra ondersteuning moet krijgen, voordat het kind mogelijk in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie traject. Deze ondersteuning kan ik als Remedial teacher bieden.
Met een didactisch onderzoek breng ik de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart. Aan de hand hiervan adviseer ik de school waar het aan kan werken met het kind.

Training ‘Alle teksten de baas’

Wat leer je met de training ‘Alle teksten de baas’?

Begrijpend lezen is belangrijk voor bijna alle schoolvakken. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de tekst niet eigen maken. Het maken van toepassingsvragen wordt dan vaak een probleem.

In deze training volgt een kind 6 eenvoudige stappen, waardoor het overzicht én inzicht krijgt in teksten. Ook saaie langere teksten leer je begrijpen. Door bijvoorbeeld kleuren of een mindmap te gebruiken krijg je meer inzicht in een tekst.

In 6 lessen leren kinderen een tekst te overzien, verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan.

Bij de training ‘Alle teksten de baas’ wordt, naast het gebruik van het stappenplan, ook aandacht besteed aan de volgende strategieën:

  1. Het vinden van verwijswoorden
  2. Verbindingswoorden
  3. Het gebruik van informatiebronnen (woordenboek, internet) om de betekenis van woorden te achterhalen.
  4. Synoniemen leren zien

Ook worden er verschillende manieren geoefend voor het beantwoorden van vragen bij een tekst, waarbij het bewijs in de tekst wordt gevonden. Kinderen krijgen na iedere les huiswerk mee om dat wat ze geleerd hebben goed te kunnen oefenen.

Voor wie?

De training ‘Alle teksten de baas’ is geschikt voor kinderen uit groep 5 t/m 8.

Kosten?

De training bestaat uit 9 lessen van 60 minuten. De kosten van de training zijn €450,- inclusief materiaal.

Bij voldoende aanmeldingen is het ook mogelijk om deze training in groepsverband (2 tot 3 kinderen) te volgen.

Vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind of wil je advies? Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit gesprek bespreken we de situatie en geef ik aan of en op welke manier ik jouw kind zou kunnen helpen.