Werkhouding

Gaat bij jouw kind informatie vaak het ene oor in en het andere oor uit?

Vraagt je kind regelmatig: ‘Wat moest ik ook alweer doen?’

Kan je kind in de klas maar moeilijk beginnen aan een taak of haakt hij/zij al snel af?

Is je kind bang om fouten te maken?

Durft het niet om hulp te vragen wanneer het iets niet begrijpt?

De werkhouding is de houding die een kind heeft in de klas als het gaat om het leerproces. Het gaat hierbij onder andere over motivatie, concentratie en zelfstandigheid. Als een kind ongemotiveerd is, slecht kan focussen of moeite heeft met zelfstandig werken, dan kan er sprake zijn van een werkhoudingsprobleem.

Op school is het belangrijk dat kinderen zich focussen op de opdracht die zij krijgen en dat zij rustig en geconcentreerd aan die taak werken. Dit heet taakgericht werken. Structuur en rust in de klas zijn hierbij onmisbaar.

Als kinderen horen wat beter kan bij hun werkhouding, weten zij waar hun verbeterpunten liggen en als zij horen wat al goed gaat, groeit hun zelfvertrouwen. Toch lukt het niet alle kinderen om hier zelf mee aan de slag te gaan.

In mijn RT Praktijk begeleid ik kinderen die problemen ervaren met:

 • Werkhouding & taakaanpak
 • Werkgeheugen
 • Zelfvertrouwen (faalangst)

Een training kan ook in combinatie met ondersteuning op een vakgebied zoals begrijpend lezen of rekenen. De methode die ik daarvoor gebruik is helemaal afgestemd op de situatie van je kind.

Beertjesaanpak

Met deze methode leren kinderen structuur aan te brengen in hun manier van werken en denken. Er is veel aandacht voor mondelinge ondersteuning en het gebruiken van pictogrammen. Stapsgewijs worden vier fasen doorlopen:

 1. Wat moet ik doen?
 2. Hoe ga ik dat doen?
 3. Ik doe mijn werk.
 4. Ik kijk na.

Deze stappen worden vaak herhaald, zodat er een duidelijke koppeling ontstaat naar de dagelijkse situatie van het kind.

Teken je gesprek

‘Teken je gesprek’ is een oplossingsgerichte methode die geschikt is voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Deze methode werkt met kleuren en symbolen. Door gebruik te maken van ‘Teken je gesprek’ ziet en leert een kind waarom het steeds op een bepaalde manier reageert.

Met symbolen, kleuren en kernachtige beschrijvingen wordt er een gestructureerd, getekend verslag gemaakt van wat een kind verteld. Door dit overzicht krijgen kinderen letterlijk zelf zicht op hun problemen en zijn beter in staat om zelf krachtige oplossingen en helpende gedachten te bedenken.

Samen kijken we welke kwaliteiten en vaardigheden daarvoor nodig zijn en hoe het nieuwe gedrag geoefend wordt. Dit geeft kinderen weer zelfvertrouwen.

Beter bij de les training

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein) hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, met plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. De methode ‘Beter bij de les’ kan je kind helpen om deze vaardigheden te trainen.

Het doel van de ‘Beter bij de les’ training is om leervaardigheden te verbeteren, het inzicht in leergedrag te vergroten en werkgeheugencapaciteit uit te breiden. Hierdoor heeft een kind uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht in de klas krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

De ‘Beter bij de les’ training is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Kinderen oefenen op een praktische manier vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: 

 • Gerichte aandacht (ondanks o.a. afleiding, vermoeidheid of verveling)
 • Planning (om een doel te bereiken en een taak te voltooien)
 • Taakinitiatie (op tijd en op efficiënte wijze aan een taak beginnen en voltooien)
 • Werkgeheugen (informatie onthouden bij het uitvoeren van complexe taken)
 • Doel- en taakgericht gedrag
 • Metacognitie en controleren (het eigen handelen en de situatie overzien)

De training bestaat uit 25 individuele sessies van 50 minuten. Aan de hand van een werkboek, opdrachten en luistermateriaal wordt op een speelse manier geoefend. De koppeling naar de klas staat centraal tijdens de sessies.

Ontwikkeld door De Bascule

Beter bij de les is ontwikkeld door een projectteam van De Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en is bewezen effectief.

Voorafgaand aan deze training is het aanbevolen om een screening te doen d.m.v. het invullen van een vragenlijst.

Faalangsttraining

‘Je kunt meer dan je denkt!’

Faalangst komt steeds vaker voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd. De druk die ze voelen is soms groot en niet alle kinderen kunnen daar goed mee omgaan.

Er zijn drie vormen van faalangst:

 • Cognitieve faalangst: Angst voor prestaties op leergebied.
 • Sociale faalangst: Angst om afgewezen te worden op sociaal gedrag.
 • Motorische faalangst: Angst om fouten te maken bij het handelen.

De training ‘Je kunt meer dan je denkt!’ gaat vooral in op de cognitieve faalangst. Kinderen met faalangst voelen zich vaak minder goed dan ze zijn. Door deze training leren kinderen beter omgaan met hun faalangst.

Training voor kinderen van 4 tot 8 jaar

In de onderbouw wordt de nadruk gelegd op de preventie van faalangst. Het is voor deze kinderen belangrijk om basisvaardigheden aan te bieden ter voorkoming van faalangst.

Training voor kinderen van 9 tot 12 jaar

Voor de bovenbouw is de training gericht op kinderen die duidelijke kenmerken laten zien van faalangst en dit zelf herkennen. In de training worden de kinderen geleerd dat ze fouten mogen maken en hoe ze daarvan kunnen leren. Het is niet zo dat ze geleerd wordt hoe ze fouten kunnen vermijden. Dat zou onmogelijk en zinloos zijn. Iedereen maakt fouten, de manier waarop je daarmee omgaat is belangrijk en dat moet de kinderen worden aangeleerd.

De training bestaat uit 9 lessen met elk een eigen thema: van het bewust zijn van jezelf, het leren kennen van emoties, het mogen maken van fouten, naar probleemoplossend denken.

Vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind of wil je advies? Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit gesprek bespreken we de situatie en geef ik aan of en op welke manier ik jouw kind zou kunnen helpen.