Werkwijze

RT Praktijk KwaRTet werkt handelings- en oplossingsgericht volgens een 5 stappenplan. Aandacht voor de positieve kenmerken van jouw kind en afstemming met elkaar zijn daarbij het uitgangspunt. Zo is kwaliteit gewaarborgd. En weet je waar je aan toe bent.

1. Intake

Bij het aanmelden van je kind wordt altijd een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Het intakegesprek is kosteloos en duurt 45 minuten. Het doel is om de hulpvraag van je kind goed in kaart te brengen. Het is handig wanneer je de gegevens van je kind (verslagen, rapporten of toetsen) bij de hand hebt. In het gesprek geef ik aan of je kind door mij geholpen kan worden. Het is belangrijk dat er een klik is tussen remedial teacher, ouders en kind. Daarom is het wenselijk om ook even met je zoon of dochter kennis te maken. Je krijgt het intakeformulier na het gesprek toegestuurd. Hierop geef je aan of je wil starten met een begeleidingstraject.

2. Onderzoek

Na het intakegesprek wordt meestal een 1e les gepland voor het afnemen van een didactisch onderzoek. Er kunnen verschillende tests worden afgenomen, afhankelijk van de hulpvraag en het leergebied. De resultaten geven samen met de informatie uit de intake richting aan het plan van aanpak. Het heeft mijn voorkeur om met jullie toestemming contact op te nemen met de school van jullie kind. Met de informatie vanuit school ontstaat er een beter beeld. Ook kan mijn begeleiding dan zoveel mogelijk aansluiten bij de lesmethode en werkwijze die op school gevolgd wordt.

3. Plan van aanpak

In het onderzoeksverslag komt een voorstel voor een handelingsplan. In het plan staat de beginsituatie van je kind vermeld en worden de doelen beschreven waar we aan gaan werken. Ook lees je er praktische informatie over de lessen. Wanneer jullie als ouders instemmen met het handelingsplan kan de begeleiding gaan starten. Een handelingsplan wordt meestal voor een periode van 12 weken opgesteld. Na 6 weken en na 12 weken is er een evaluatiemoment.

4. RT-lessen

Je zoon of dochter komt 1x per week voor begeleiding naar de praktijk. Er wordt 45 minuten lesgegeven. Tijdens de begeleiding werk ik met remediërende methoden, concrete materialen, spelvormen en computerprogramma’s. Naast de oefeningen is er ook aandacht voor het vergroten van het leerplezier. Een positieve benadering vergroot het zelfvertrouwen van uw kind, waardoor het leren weer leuk wordt. Wekelijks noteer ik hoe de les is gegaan en houd jullie als ouders op de hoogte. In overleg wordt er oefenmateriaal meegegeven naar huis.

5. Evaluatie

Na 6 en na 12 lessen is er een evaluatiegesprek. Ook je kind is hierbij aanwezig. We bespreken de voortgang van de lessen en het welbevinden van je zoon of dochter. Na 12 lessen kijken we samen naar de eindmeting. Met het portfolio geeft je kind zelf aan waarin het gegroeid is en waar het trots op is. We bespreken bij de eindevaluatie of het handelingsplan gestopt kan worden of dat een vervolgtraject gewenst is. Bij het afronden van de begeleiding ontvang je het complete verslag van je kind.

Vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind of wil je advies? Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit gesprek bespreken we de situatie en geef ik aan of en op welke manier ik jouw kind zou kunnen helpen.