Taal

Bij KwaRTet kunnen kinderen op taalgebied begeleiding krijgen bij Woordenschat en Spelling;

  • een juiste klank-tekenkoppeling
  • spellingbewustzijn
  • spellingregels
  • werkwoordspelling
  • Dyslexie: voortraject, hulp bij geen vergoede behandeling, na-traject

Woordenschat

Remedial Teaching is goed in te zetten wanneer een kind woordenschat moeilijk vindt. Bijvoorbeeld als er thuis weinig Nederlands gesproken wordt. Of als een kind op school vaak woorden tegenkomt waarvan hij of zij niet weet wat ze betekenen. De woordenschat kun je uitbreiden door hulp op maat.

Woorden worden gemakkelijker onthouden wanneer ze aangeboden worden in thema’s. Nieuwsgierig zijn naar nieuwe woorden helpt kinderen om hun woordenschat uit te breiden. Net als woorden leren in de dagelijkse praktijk. Een kind dat steeds het woord ‘appel’ hoort als het een appel krijgt, weet al gauw wat een appel is. De betekenis van nieuwe woorden is ook vaak af te leiden uit wat er nog meer over het woord geschreven/ gezegd wordt. Door dit te oefenen leren kinderen er ‘vanzelf’ woorden bij.

Het is belangrijk dat nieuwe woorden een plekje krijgen in het geheugen. Geen tijdelijk plekje, maar een vaste plek waar de betekenis ook over een jaar nog bekend is. Daarvoor is herhaling van de woorden nodig. Daarom ga ik met een kind op verschillende manieren met nieuwe woorden aan de slag.

Spelling

In groep 3 leert een kind lezen en schrijven. Dat gaat samen op. Het schrijven van woorden begint met korte en klankzuivere ‘mkm’-woorden (medeklinker-klinker-medeklinker). Voor kinderen is dit: schrijven wat je hoort. Bijvoorbeeld bij het woord ‘boom’. Je hoort boom, deelt het woord in klanken b-oo-m en schrijft de juiste letters bij de klanken.

De eerste spellingproblemen ontstaan vaak wanneer het kind moeite heeft met de tweetekenklanken: ui-eu-ei. Een kind kan de letters omdraaien, dan wordt het iu-ue-ie. Of de verkeerde letters worden gebruikt, een ui in plaats van een eu. Op school worden de woorden steeds langer en komen er spellingregels aan bod. Je schrijft niet meer alleen wat je hoort. Dit kan voor sommige kinderen lastig zijn. Om een woord op de goede manier te schrijven moet je spellingregels kennen en de juiste regel kunnen toepassen. Dit heet spellingbewustzijn.

Er zijn kinderen die op school onvoldoende vooruitgaan bij de Cito spellingtoets en/of achter lopen ten opzichte van leeftijdsgenoten. Ze blijven fouten maken in de juiste letter-klank koppeling, het spellingsbewustzijn is onvoldoende ontwikkeld of de werkwoordspelling ervaren zij als lastig.
Remedial teaching is goed in te zetten bij diverse spellingproblemen. Ik voer een onderzoek uit om te ontdekken waar het probleem met spelling zit. De begeleiding sluit ik hier vervolgens bij aan.

Dyslexie-traject

Sommige kinderen komen voor vergoeding van een dyslexie-traject in aanmerking. Anderen kinderen niet omdat ze bijvoorbeeld te “goed” scoren. Deze kinderen kunnen bij mij terecht voor extra ondersteuning passend bij hun onderwijsbehoeften. KwaRTet werkt met lees- en spellingmethodes die ingezet kunnen worden bij alle kinderen met spellingproblemen en/of (mogelijk) dyslexie.

Als Remedial teacher sluit ik zoveel mogelijk aan bij de spellingmethode die op de school van het kind gebruikt wordt. Door de spellingregels te gebruiken zoals ze in de methode genoemd worden, raken kinderen niet in de war. Scholen werken met het dyslexie-protocol. Dit betekent dat kinderen eerst twee keer 10 weken extra ondersteuning moeten krijgen, voordat het kind mogelijk in aanmerking komt voor een vergoed dyslexie traject.

Deze ondersteuning kan ik als Remedial Teacher bieden. Met een spellingsonderzoek breng ik de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart. Aan de hand hiervan adviseer ik school waar het aan kan werken met het kind.

Vrijblijvend kennismaken?

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw kind of wil je advies? Vraag dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan. Tijdens dit gesprek bespreken we de situatie en geef ik aan of en op welke manier ik jouw kind zou kunnen helpen.